Басты бетСыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат

"ҚР ПІБ Автошаруашылығы" РМК

 директорының м.а бұйрығымен

Бекітілген

"01" наурыз» 2024 жылы №01-05/54

 

 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт

"ҚР ПІБ Автошаруашылығы" РМК

 

1. Осы "ҚР ПІБ Автошаруашылығы" РМК (бұдан әрі – кәсіпорын) сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты "сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабына, сыбайлас жемқорлық көріністеріне жол бермеу мақсатында Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарын әзірлеу бойынша әдістемелік ұсынымдарға сәйкес әзірленді, қызмет салаларында сыбайлас жемқорлық көріністеріне нөлдік төзімділікті қалыптастыру Кәсіпорындар.

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты әзірлеуші кәсіпорын болып табылады.

3. Кәсіпорын тұлғаларының, қызметкерлерінің мінез-құлық (іс-қимыл) қағидалары

3.1 сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартпен қозғалатын салада жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыру кезінде:

1) жеке және заңды тұлғалардың құқықтарының, бостандықтары мен заңды мүдделерінің сақталуын және қорғалуын қамтамасыз етуге, жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін заңнамада белгіленген тәртіппен және мерзімдерде қарауға, олар бойынша қажетті шаралар қолдануға;

2) өзінің лауазымдық міндеттерін жүзеге асыру кезінде өз міндеттерін орындауға байланысты ешқандай материалдық игіліктерді, көрсетілетін қызметтерді және өзге де артықшылықтарды қабылдамауға;

3) мүдделер қақтығысына жол бермеуге, олар туындаған кезде ҚР заңнамасына сәйкес оларды жою жөнінде шаралар қолдануға;

4) жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қозғайтын шешімдер қабылдаудың ашықтығын қамтамасыз етуге міндетті;

5) өз функцияларын жүзеге асыру кезінде өз іс-әрекеттерімен кәсіпорынның беделін нығайтуға ұмтылуға, кәсіпорынның қызметіне кір келтіретін іс-әрекеттер жасауға жол бермеуге;

6) жеке және заңды тұлғалардың заңнамада көзделген ақпаратқа қол жеткізуін қамтамасыз етуге, дұрыс және толық ақпаратты беруге міндетті.

3.2. өз құзыреті шеңберінде басқарушылық және өзге де шешімдерді дайындау және қабылдау кезінде:

1) мүдделер қақтығысына жол бермеуге, олар туындаған кезде ҚР заңнамасына сәйкес оларды жою жөнінде шаралар қолдануға;

2) жеке сипаттағы мәселелерді шешу кезінде ұйымдар мен өзге де адамдардың қызметіне ықпал ету үшін қызметтік жағдайын пайдаланбауға;

3) берілген құқықтар шегінде және лауазымдық міндеттеріне сәйкес өкілеттіктерді жүзеге асыруға;

4) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды ашуда белсенділік танытуға;

5) өздеріне белгілі болған сыбайлас жемқорлық фактілері туралы, сондай-ақ материалдарды не әуре-сарсаңдарды жеделдетіп қарағаны үшін қандай да бір пайда алуға итермелеу туралы басшылыққа баяндауға;

6) орындау үшін алынған өкімнің заңдылығына күмәнданғаны туралы тікелей басшыға жазбаша нысанда хабарлауға міндетті;

7) егер тікелей басшының өзі мүдделер қақтығысына тартылса, жоғары тұрған басшылыққа жүгінуге;

8) кіріс алуға байланысты кәсіпкерлік және өзге де қызметті жүзеге асыруда біреуге жәрдем көрсетуден қалыс қалуға;

9) шешімдер қабылдау кезінде өз міндеттерін орындауға байланысты ешқандай материалдық игіліктер, қызметтер және өзге де артықшылықтар қабылдамауға;

10) шешімдер дайындау және қабылдау кезінде жеке және заңды тұлғаларға құқыққа сыйымсыз артықшылық бермеуге

11) меритократия қағидаттарының сақталуын қамтамасыз етуге, кадрларды туыстық, жерлестік және жеке берілгендік белгілері бойынша іріктеу және орналастыру жағдайларына жол бермеуге, заңда көзделмеген артықшылықтар бермеуге;

12) мүліктік және мүліктік емес игіліктер мен артықшылықтарды алу немесе алу мақсатында таратылуға жатпайтын қызметтік және өзге де ақпаратты пайдаланбауға міндетті.

3.3. тіршілік саласының ерекшелігіне байланысты туындайтын өзге де өзара қарым-қатынастарда:

1) тұрақты негізде қызметтер көрсету сапасын арттыру жөнінде шаралар қабылдауға;

2) пайдаланушыларға қызмет көрсету тәртібі туралы толық және анық ақпаратты қолжетімді нысанда ұсынуға міндетті;

3) көзделмеген құжаттарды талап етуге жол бермеуге, сол сияқты қызметтер көрсету және өзге де функциялар барысында кез келген әуре-сарсаңға (бюрократияға) жол бермеуге;

4) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауға итермелеген кезде басшылыққа баяндауға;

5) қызмет көрсету процесінің, қызмет көрсету кезінде үнемділік пен тиімділіктің ұдайы жетілдірілуін қамтамасыз етуге міндетті;

6) мемлекеттік сатып алу үшін пайдаланылатын ақшалай қаражатты оңтайлы және тиімді жұмсауға;

7) заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, әлеуетті өнім берушілерге мемлекеттік сатып алуды өткізу рәсіміне қатысу үшін тең мүмкіндіктер беруге міндетті;

8) мемлекеттік сатып алу процесінің ашықтығы мен ашықтығын қамтамасыз етуге міндетті;

9) сыбайлас жемқорлық көріністеріне жол бермеу;

10) кәсіпорынға жұмысқа қабылдау кезінде қызметкерлерге жүктелетін негізгі міндеттерді, тыйымдар мен шектеулерді түсіндіруге міндетті;

11) кадрларды іріктеу кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауға міндетті;

12) кәсіпорын қызметкерлерінің дербес деректері туралы мәліметтерді негізсіз беруге жол бермеу;

13) жұмысқа кандидаттардан еңбек шартын жасасу үшін қатысы жоқ құжаттарды талап етпеуге;

14) кәсіпорын қызметкерлеріне қатысты қызметтік тергеп-тексерулерді объективті және жан-жақты жүргізуге міндетті.

 

 

"15" қаңтар 2024 жылғы 01-05/14

"ҚР ПІБ Автошаруашылығы" РМК

 директорының м.а. бұйрығына

Қосымша 1

 

2024 жылғы 1 тоқсанға арналған "ҚР ПІБ Автошаруашылығы" РМК іс-шаралар жоспары

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және

сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет

 

№ п/п

Іс-шараның атауы

Жауапты орындаушылар

Орындау мерзімі

Аяқтау нысаны

1

Кәсіпорынның веб-сайтында "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат" бөлімін құру

Комплаенс офицер

2024 жылғы қаңтар

Веб-сайтта орналастыру

2

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселелері бойынша өзекті ақпарат пен материалдарды кәсіпорынның веб-сайтындағы "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат" бөлімінде орналастыру

Комплаенс офицер

тұрақты негізде

Ақпаратты веб-сайтта жариялау

3

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты әзірлеу

Комплаенс офицер

2024 жылғы ақпан-наурыз

Ақпаратты веб-сайтта жариялау

4

Кәсіпорын қызметкерлерімен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мақсатында белгіленген тыйымдарды, талаптар мен шектеулерді орындаудың, міндеттерді орындаудың тәртібі мен ерекшеліктері туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізу

Комплаенс офицер

2024 жылғы ақпан-сәуір

Хаттама